Opći Uvjeti

OPĆI UVJETI

Glavni zadatak Deus Bibinje d.o.o.  je zadovoljstvo kupca. Nit vodilja je omogućiti Vam ugodnu atmosferu i stručnu podršku u bilo koje vrijeme, a sve nesuglasice i nesporazume riješiti u Vašu korist. Budite sigurni da ste kao Kupac na prvome mjestu.

Deus Bibinje d.o.o. ovlašten je za uporabu žigova objavljenih na internet stranicama www.deus-pokloni.com i pripadaju mu autorska i eventualno druga srodna prava na svim sadržajima (tekstovima, slikama, fotografijama, skicama, nacrtima, audio-video snimkama, itd….) objavljenim na internetskim stranicama www.deus-pokloni.com i njenim izvedenicama/pod-stranicama. Zabranjeno je svako reproduciranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, prerađivanje ili širenje tih sadržaja u komercijalne svrhe. Sadržaji objavljeni na navedenim internetskim stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o ovlaštenjima i autorskim i drugim srodnim pravima.

Osnovni izrazi navedeni u ovim Općim uvjetima:

Prodavatelj:

– Deus Bibinje d.o.o..

– Adresa: Braće Radića 63, Zadar, Hrvatska

– e-mail: kontakt@deus-pokloni.hr

– OIB: 26743238269

– Sudski registar: Trgovački sud u Zadru

Kupac:

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

Kupac odabire barem jedan proizvod, stavi ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju, te po njegovoj potvrdi narudžbe, plati na jedan od mogućih načina (e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci, pošti ili FINI) ili pošalje narudžbu, a artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

 1. Opće odredbe:

1.1. Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

1.2. Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na Proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete narudžbe i dostave Proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

1.3. Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca ovim putem.

1.4. Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio.

1.5.Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

1.6. Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

1.7. Prodavatelj je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz Internet trgovinu.

1.8. Prodavatelj zbog prirode pristupa mrežnim stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet trgovini, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Internet trgovine od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati.

1.9. Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) radna dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja pouzećem. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava.

 1. Načini plaćanja
 2. Platitelj u pravilu mora biti osoba ili pravna osoba koja je primatelj naručenog proizvoda. U slučajevima kada primatelj i platitelj nisu ista osoba, kao i u slučaju kada platitelj nije državljanin Hrvatske, pridržava se pravo na dodatnu provjeru identiteta platitelja i njegove prethodne pisane izjave preko e-pošte da je platitelj suglasan s plaćanjem naručene robe i da je primio obavijest o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora.

Nakon slanja narudžbe s ovim načinom plaćanja  ne može se promijeniti sadržaj narudžbe, konačni iznos, adresa za dostavu i drugi dogovoreni uvjeti. Kada Kupac želi promijeniti nešto od navedenog, potrebno je stornirati narudžbu i plaćanje te napraviti novu narudžbu.

2.3.  Plaćanje po predračunu – Ako ste se odlučili za plaćanje po predračunu, na elektronsku adresu primatelja računa poslati ćemo predračun sa svim podacima. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu.

2.4. Plaćanje pouzećem – Ako ste se odlučili na plaćanje pouzećem, prilikom dostave paketa isti ćete platiti dostavljaču. Cijena će biti jasno naznačena na samom paketu..

2.6.Sve do potpune isplate kupoprodajne cijene, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja čak i onda kada su već dostavljeni Kupcu.

2.7. Račun se Kupcu dostavlja uz primljenu robu. Račun je moguće dobiti I putem e-maila koji je Kupac označio kao e-mail za korespodenciju

 1. Cijene

3.1. Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u Kunama (Kn) te uključuju PDV. Deus Bibinje j.d.o.o. pridržava pravo izmijene maloprodajnih cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije (slučaj akcija i drugih posebnih vrsta prodaje). Maloprodajne  cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe i nemaju unaprijed određeno važenje. Maloprodajne cijene vrijede u slučaju plaćanja gore navedenim načinima i pod gore navedenim uvjetima.

3.2. Valjanost akcijske ponude – razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

 1. Pravo Kupca na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora
 2. Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem Internet trgovine, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio kao primatelja, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na adresu Deus Bibinje j.d.o.o. Braće Radića 63, 23205 Bibinje ili e-mail info@deus-pokloni.hr, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o primljenom proizvodu.
 3. Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni Proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Kupac nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod ili potvrdu da je proizvod poslan na adresu Kupca.
 4. Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

4.4. Kupac prethodno narudžbi proizvoda u aplikaciji Prodavatelja jasno potvrđuje da je primio ovu obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

4.5. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, stoga:

4.5.1. – u slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti Prodavatelju uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet sa neoštećenom ambalažom;

4.5.3. – ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja  (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina i sl….) potrebno je što prije obavijestiti Deus Bibinje d.o.o.

4.5.4 – Prodavatelj odgovora za materijalne nedostatke proizvoda.

 1. Dostupnost proizvoda i rok isporuke

5.1. Rok isporuke, pod uvjetom da Prodavatelj Proizvod drži na skladištu, iznosi najviše pet radnih dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritoriju kopna, a najviše osam radnih dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritorij otoka, sve računajući od trenutka kada Kupac na svoju e-poštu koju je naznačio u narudžbi primi elektronsku obavijesti da je narudžba potvrđena. Iznimno, za proizvode koje Prodavatelj ne drži na skladištu, rok isporuke može biti dulji od prethodno navedenih. Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje Prodavatelj nije mogao predvidjeti niti spriječiti. U oba slučaja Kupac će na način kako je to propisano ovim uvjetima biti pravovremeno obaviješten o predviđenom roku isporuke.

5.2. Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi. Kupca će se prethodno kontaktirati radi dogovora oko termina za dostavu.

5.3. Cilj Internet trgovine je ispuniti želje svih svojih Kupaca, stoga je za kupljene proizvode, ukoliko je iznos u košarici iznad 500,00 kn, dostava besplatna. U slučaju da je iznos košarice ispod 500,00 kn, trošak dostave iznosi 30,00 kn za područje cijele Republike Hrvatske.

5.4. Kupljeni Proizvodi biti će dostavljeni u skladu sa gore navedenim ukoliko je do adrese naznačene za dostavu moguće pristupiti sa javno prometne površine  prijevoznim sredstvom.

5.5.U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac osobno,  kupljeni proizvode može preuzeti druga punoljetna osoba koju je Kupac naveo u narudžbi ili u napomeni. Osoba koja preuzima kupljeni proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime, svojstvo povezanosti sa Kupcem, datum zaprimanja i potpisuje primopredajnu dokumentaciju.

 1. Sigurnost

6.1. Prodavatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka, narudžbi i plaćanja.

6.2. Djelatnicima Internet trgovine ni u jednom trenutku nije dostupan broj Vaše kreditne kartice. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Oni imaju ovlaštenje za naplatu transakcije u cijelom iznosu ili djelomično, odnosno za otkazivanje transakcije.Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.

 1. zaštita osobnih podataka korisnika mrežnih stranica i društvenih mreža Deus Bibinje d.o.o.

7.1. Osobni podaci Kupaca proizvoda i usluga i korisnika mrežnih stranica deus-pokloni, kao i korisnika društvenih mreža (npr: Facebook, Instragram i sl.), koje mrežne stranice i društvene mreže su upravljane od strane Deus Bibinje zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Tako prikupljeni osobni podaci biti će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koje se pružaju.

7.2. Osobni podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije.

7.3. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

7.4. Korisnik je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja na mail: info@deus-pokloni.hr

7.5. Korisnik jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te korištenjem mrežnih stranica i društvenih mreža Deus Bibinje d.o.o. potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka na način i u svrhu kako je to gore navedeno.

 1. Uporaba kolačića (cookies) na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Deus Bibinje d.o.o.

8.1. Deus Bibinje d.o.o. može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljanje i obrađivanje podataka korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o korisnicima, te datumu i vremenu njihovog pristupa mrežnim i društvenim stranicama.

U slučaju da podaci prikupljeni putem kolačića predstavljaju osobne podatke korisnika, na iste se primjenjuju sva pravila predviđena za zaštitu osobnih podataka kupaca i korisnika mrežne stranice Deus-pokloni i društvenih mreža.

 1. Poveznice na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba

9.1. Mrežne stranice i društvene mreže Deus Bibinje d.o.o.mogu uključivati poveznice (tzv. link) na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba.

9.2. Zbog prirode globalne mreže Deus Bibinje d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa gore navedenim pravilima isključivo za mrežne stanice i društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treće osobe.

 1. Komunikacija

10.1. Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte, telefonskog broja i/ili društvenih mreža koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

10.2. Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavatelj šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Pošiljatelj mora biti jasno vidljiv. Prodavatelj će bezuvjetno poštovati želju Kupca ili Korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama.

10.3. Prilikom registracije svaki Kupac ili Korisnik se automatski prijavljuje na newsletter. Moguće je opozvati primitak newslettera na način da kada se primi prvi newsletter stisnete na link – odjava s newslettera. Ako postoji problem s odjavom, kontaktirajte Deus Bibinje d.o.o.  na mail naveden u podacima o Prodavatelju.

 1. Oslobađanje od odgovornosti

11.1. Prodavatelj se svojim najboljim naporima trudi osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na mrežnim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

11.2. Sve fotografije proizvoda na mrežnoj stranici  deus-pokloni  su simbolične.

 1. Pisani prigovori Kupaca i sporovi

12.1. Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati na adresu Prodavatelja i to putem pošte, telefaksa ili elektronskom poštom kako je to navedeno u podacima Prodavatelja.

12.2. Deus Bibinje d.o.o. zadržava pravo odbijanja suradnje sa kupcima koji se nedolično ponašaju (agresivna komunikacija, prijeteće poruke i sl.).
Svaki pokušaj uvrede časti i ugleda biti će procesuiran sudskim putem nadležnom sudu.

12.3. Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, obavijestiti Kupca koliko će trajati njegova obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

12.4. Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Riješavanje sporova preko online platforme ORS

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u upotrebu je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Molimo pažljivo pročitajte slijedeći tekst prije korištenja naše Web stranice.
Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice deus-pokloni.com odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama (newsletter) Internet stranice deus-pokloni.com.

Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja deus-pokloni.com.

Deus Bibinje d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice deus-pokloni.com pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Deus Bibinje d.o.o.. ,(u daljnjem tekstu deus-pokloni.com) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice deus-pokloni.com (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama deus-pokloni.com(u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Deus Bibinje d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@deus-pokloni.com
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici deus-pokloni.com od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama deus-pokloni.com , Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Deus Bibinje d.o.o. i osobe odgovorne za održavanje ove Internet stranice, kao i direktori, službenici i zastupnici Deus Bibinje d.o.o. , smatraju da su sve informacije sadržane na ovoj Internet stranici točne. Međutim, ne postoji nikakvo jamstvo za točnost ili pouzdanost ovdje navedenih informacija i Deus Bibinje d.o.o. ne priznaje nikakvu odgovornost za bilo kakav izravni ili neizravni gubitak ili štetu koju je primatelj pretrpio oslanjajući se na bilo što navedeno ili ispušteno s Internet stranice deus-pokloni.com.

© Deus Bibinje d.o.o.
Čitav sadržaj dostupan na Web stranici Deus Bibinje d.o.o. (deus-pokloni.com) zaštićen je autorskim pravom. Osim dopuštenog korištenja, Deus Bibinje d.o.o. posjetiteljima stranice daje odobrenje da preuzimaju i izlažu materijal zaštićen autorskim pravom samo u privatne svrhe. Za reprodukciju ili korištenje materijala zaštićenog autorskim pravom izvan takve svrhe, potrebno je zatražiti dopuštenje izravno od Deus Bibinje d.o.o. Ako je dopuštenje dano, ono mora biti podvrgnuto zahtjevu da ime vlasnika autorskog prava i njegov interes za materijal budu navedeni pri reproduciranju ili citiranju materijala, nekog njegovog dijela ili cjeline.

Kada s tvrtkom Deus Bibinje d.o.o. komunicirate u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača ili poslovnog partnera, mogli bismo prikupljati sljedeće podatke:

Vaše ime
Vaša adresa e-pošte
Vaš telefonski broj

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu deus-pokloni.com, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Društvene mreže
Ako ste član raznih društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn itd., trebali biste biti upoznati s alatima koje pružaju ta web-mjesta koji vam omogućavaju odabir načina dijeljenja osobnih podataka na profilima društvenih mreža.

Tvrtku Deus Bibinje d.o.o. obavezuju prakse ili pravila privatnosti tih trećih strana, kao i vlastita interna pravila za društvene mreže i ova pravila privatnosti, pa vam preporučujemo da pročitate primjenjive obavijesti o privatnosti, odredbe uporabe i slične informacije o načinu na koji se vaši osobni podaci koriste na tim društvenim mrežama.

Osim toga, ovisno o odabiru vezanom uz postavke na raznim web-mjestima društvenih mreža, – i/ili u kombinaciji s vašim postavkama na web-stranicama tvrtke Deus Bibinje d.o.o.. ), određeni osobni podaci možda će se podijeliti s tvrtkom Deus Bibinje d.o.o. ., na primjer informacije o vašim aktivnostima na mreži, profilima društvenih mreža (npr. interesi, bračno stanje, spol, korisničko ime, fotografija, komentari i sadržaj koji ste objavili/podijelili itd.).

U koju svrhu deus-pokloni.com prikuplja i obrađuje osobne podatke?
deus-pokloni.com prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice deus-pokloni.com u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici deus-pokloni.com, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

deus-pokloni.com prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti deus-pokloni.com Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice deus-pokloni.com nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
deus-pokloni.com pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice deus-pokloni.com na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. deus-pokloni.com pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima
Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj račun“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s deus-pokloni.com. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od deus-pokloni.com cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@deus-pokloni.com.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)
Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@deus-pokloni.com i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od deus-pokloni.com putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@deus-pokloni.com u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor
Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@deus-pokloni.com . Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i deus-pokloni.com odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka deus-pokloni.com uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako deus-pokloni.com provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice deus-pokloni.com te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. deus-pokloni.com se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti
Ovu Izjavu o privatnosti, deus-pokloni.com može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na deus-pokloni.com Internet stranici. Zato deus-pokloni.com poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu deus-pokloni.com. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici deus-pokloni.com. Nastavak uporabe Internetske stranice deus-pokloni.com od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s „kolačićima“
Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na deus-pokloni.com Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica deus-pokloni.com funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolačič (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.
Kolačići se mogu klasificirati kao:
Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internatskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. deus-pokloni.com koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete deus-pokloni.com.
Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane deus-pokloni.com, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?
U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safary, Firefox ili Crome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na deus-pokloni.com Internet stranici.

ZAHTJEV ZA PRISTUP PRIVATNIM PODACIMA